Traces AIR Antwerpen

The Tale of Tiger and Lion

Lifepatch is een gemeenschapsorganisatie die werd opgericht in Yogyakarta, Indonesië, in 2012. Zij organiseert interdisciplinaire praktijken die kunst, wetenschap en technologie in dialoog brengen om het nuttige gebruik van technologische, natuurlijke en menselijke hulpbronnen in hun regio te ontwikkelen. Net zoals bij veel collectieven in Indonesië staan ​​zelfpraktijk, samenwerking, interdisciplinariteit en uitvinding centraal in het werk van Lifepatch.

Hun project voor het M HKA richt zich op de relaties tussen twee sleutelfiguren uit de Nederlandse koloniale geschiedenis van Indonesië - Hans Christoffel en Si Singamangaraja XII. Aan het begin van de 21e eeuw werkte de Zwitser Christoffel als kapitein in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en had als taak stamhoofden en leiders in Indonesië te vermoorden. Zijn kat-en-muisspel met Si Singamangaraja, de geestelijke en politieke leider van de Batak in Sumatra, werd een legende die Singamangaraja de status van nationale held gaf.

Christoffel reisde naar alle delen van Indonesië en verzamelde wapens en artefacten van de stammen die hij overwon. Hij vestigde zich uiteindelijk in Antwerpen na zijn huwelijk met Adolphina van Rijswijck, dochter van burgemeester Jan van Rijswijck, en doneerde later zijn collectie aan het Etnografisch Museum in Antwerpen. Voor de tentoonstelling presenteert Lifepatch een belangrijke selectie van deze artefacten, samen met nieuwe kunstwerken rond deze twee figuren en hun opmerkelijk verweven verhaal. De tentoonstelling onthult de concurrerende verhalen die leven binnen de machinerie van de macht en het kolonialisme.

Lifepatch wordt in het M ​​HKA gepresenteerd in het kader van Europalia Indonesia. De tentoonstelling is ontwikkeld in samenwerking met AIR Antwerpen en het MAS - Museum aan de Stroom.