Traces AIR Antwerpen

The Living Room XL

The Living Room XL 

The Living Room XL is een tentoonstelling in de vorm van een happening, een kunstvorm ontstaan aan het einde van de jaren ’50 in de Verenigde Staten waarbij zowel beeldende kunst, muziek als theater combineerde. De happening bevatte enkele vooraf bepaalde elementen, maar had vooral een spontaan karakter en nam toevallige gebeurtenissen op als deel van het geheel. Met de happening kon een breed en groot publiek aangesproken worden. The Living Room XL neemt de elementen tijdelijkheid, spontaniteit, interdisciplinariteit en performativiteit van de happening over om een groepstentoonstelling te organiseren. Zestien kunstenaars, waaronder beeldende kunstenaars, videokunstenaars, performancekunstenaars, muzikanten en een DJ worden uitgenodigd om in BODEM (het zomerinitiatief in de tuin van de Kielsevest) een nieuw werk te presenteren, gedurende een half uur, allemaal op één dag, van 14 uur ’s middags tot 2 uur ’s nachts.

De context waarin The Living Room XL plaatsvindt is uitdagend. Het is een recent publiek gemaakte tuin, die deel uitmaakt van de woon - en werkverblijven van (inter)nationale kunstenaars georganiseerd door AIR Antwerpen en Studio Start, een zomerbar én een buurtinitiatief door Brandt vzw. De unieke combinatie van publiek en privé ontlokt uiteenlopende reacties en vele vragen over de functie van publieke ruimte in de stad.

The Living Room XL hanteert daarnaast een beperkt tijdsframe, waardoor de kunstenaar moet nadenken over het begin - en eindpunt van de performance en de manier waarop de aandacht van het publiek te trekken. De tijdspanne van een groepstentoonstelling verloopt doorgaans anders: er vindt een opening plaats, daarna een kijkperiode van gemiddeld één à vier maanden en eindigt met een nissage. Het karakter van de happening doorbrak dit statische karakter reeds lang geleden. The Living Room XL gaat nog een stap verder door de groepstentoonstelling het tijdsframe aan te meten van een uit zijn voegen gebarsten theaterstuk. De reacties op deze context zijn veertien unieke interventies die het stedelijke leven, de grens tussen publieke en private ruimte en de invloed van globale politiek bevragen.

Kunstenaars: Rowan Van As - Wim Catrysse - Allon Kaye - Eva L'Hoest & Arnaud Eubelen - Kitty Kamp - Koba De Meutter - Jurgen Ots - Razen - Jelle Spruyt - Aymeric de Tapol - Amber Vanluffelen - Nicolas Valckenaere - Paky Vlassopoulou - Stijn Van Dorpe & Bas Schevers.

curator: Alan Quireyns 

plaats: BODEM, Kielsevest 23-25, 2018 Antwerpen. BODEM is gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer (tram 4 of 10: halte Antwerpen Zuid, trein: Antwerpen Zuid Station) en net om de hoek, tegenover het Provinciaal Instituut PIVA, bevindt zich een grote gratis parking.

Met slecht weer wordt de locatie weersbestendig gemaakt.

The Living Room XL is een initiatief van AIR Antwerpen in samenwerking met Studio Start en Brandt vzw met financiële steun Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen, Vlaamse Gemeenschap.

Line up

14:00 Eva L’Hoest & Arnaud Eubelen, Ruinenwert experiment, installation, 2017

15:15 Koba De Meutter, Wip, performance, 2017

16:00 Rowan Van As, East Village View Fruit Exchange, installation & performance, 2017

16:45 Kitty Kamp, Objects for a performance, performance, 2017

17:30 Jelle Spruyt, Ebb and Flood, installation & performance, 2017

18:00 pm pauze

18:45 Paky Vlassopoulou, Hello Mrs Ramsay (Things Don’t Change That Fast), performance, 2017

19:30 Stijn Van Dorpe & Bas Schevers, The Short Cut Healing Sessions (living room XL), 2017

20:15 Amber Vanluffelen, Can I Listen Radio Over Here, performance, 2017

21:00 Jurgen Ots, Blisko, projection screen, tissue, light, 206 x 152 cm, 2017

21:45 Wim Catrysse, MSR, single-channel video installation, HD 16:9, color, not-spoken, 
14:58, 2017

22:00 Razen, concert

22:45 Nicolas Valckenaere, Newspaper After Shirt, performance, 2017

23:30 Aymeric de Tapol, concert

00:00 Allon Kaye    

https://www.youtube.com/watch?v=hDB-fvfiGEQ&t=8s