Traces AIR Antwerpen

LODGERS#10: Jubilee

mei 2017 tot jul 2017
Brussel

Het LODGERS-programma is een samenwerking tussen AIR Antwerpen en het M HKA. Samen nodigen ze een aantal van de meest fantasierijke artistieke initiatieven uit om de tentoonstellingsruimtes op de 6e verdieping van het M HKA te komen bezetten. Het programma biedt organisaties en initiatieven die zich specifiek toeleggen op productie en commissie-opdrachten, maar geen eigen presentatieruimte hebben, een unieke kans om zich tot het publiek te richten. De LODGERS kunnen uitgevers, commissie-agentschappen, onderzoeksinitiatieven, labels, collectieven, discussieplatformen of andere initiatieven zijn die experimenteren met artistieke praktijk en geïnteresseerd zijn om in Antwerpen te wonen, te werken of op te treden.

Alle LODGERS uit de "Eurocore" – de gecombineerde regio van de Benelux en het Rijnland zijn welkom. Gratis toegang om onze LODGERS te bezoeken. Kom langs!

Het LODGERS programma wordt gecureerd door Nav Haq, Senior Curator in het M HKA en Alan Quireyns, artistiek directeur bij AIR Antwerpen.

JUBILEE presenteert CAVEAT!!!

CAVEAT!!! is een driejarig programma rond de wettelijke en economische positie van kunstenaars en anders spelers in het culturele veld in onze samenleving. Het project ontleent zijn naam aan het juridisch begrip ‘caveat emptor’, waarmee wordt gewaarschuwd tegen “oneerlijk handelen”, en stelt de verhoudingen centraal tussen kunst, kunstenaars en culturele producenten, en de wettelijke kaders waarbinnen zij opereren.

CAVEAT!!! neemt als vertrek- en aankomstpunten de contracten die in de kunstwereld worden gebruikt, om structuur aan te brengen in de verhoudingen tussen kernbegrippen als bijvoorbeeld auteurschap, arbeid en prijs. Zulke contracten zullen echter niet benaderd worden als hulpmiddelen om van kunstenaars en producenten ‘betere’, slimmere ondernemers te maken. Ze kunnen juist gezien worden als fenomeen met een groot emanciperend potentieel. Hoe kunnen contracten, het neoliberale instrument bij uitstek, worden ontwikkeld om een meer solidair gebruik mogelijk te maken?

Kunstenaars, theoretici, juristen en economen worden uitgenodigd om kunstenaarscontracten uit zowel heden als verleden te onderzoeken, kennis te delen, en mogelijkheden voor de toekomst te ontwikkelen. JUBILEE gebruikt dit onderzoek als basis om via CAVEAT!!!  nieuw werk en kunstenaarsinterventies te laten creëren. Tegelijkertijd wil CAVEAT!!! een toolbox met modulaire contractsjablonen samenstellen, aanpasbaar voor verschillende arbeidsverbanden en voor de eigenheid van iedere kunstenaarspraktijk.

Ook kunstinstellingen zijn steeds meer geïnteresseerd in alternatieve vormen van samenwerking en verloning. M HKA en AIR Antwerpen hebben hun LODGERS projectruimte en residentie voor CAVEAT!!! geopend, waarmee een proefopstelling voor dit driejarige programma ontstaat.

LODGERS fungeert als eerste platform voor CAVEAT!!!  met publieksmomenten, workshops, een tentoonstelling van kunstwerken, contracten en filmvertoningen. Het biedt dus zowel een raamwerk voor onderzoek en artistieke productie als een openbaar podium om mogelijke toekomstscenario’s van het kunstenaarscontract te bespreken.

CAVEAT!!! is een project van JUBILEE, platform voor artistiek onderzoek en productie. JUBILEE is een kunstenaarsinitiatief gevormd om kennis, urgente thema’s en netwerken te mobiliseren, en staat voor artistiek onderzoek als integraal onderdeel van de artistieke praktijk. De naam JUBILEE is afgeleid van de Soemerische traditie om regelmatig de schulden van burgers kwijt te schelden. Deze reset wordt ‘jubilee’ genoemd.

Publiek programma mei

Antwerp Art Weekend
vrijdag 19 mei, 15 - 18u
Steyn Bergs & Florence Cheval (CAVEAT!!curators): Inleiding CAVEAT!!
Sari Depreeuw (CAVEAT!! legal advisor): keynote lezing over CAVEAT!! wettelijk paradigma 

zaterdag 20 mei, 15 - 18u
Scott Raby (CAVEAT!! artist in residence): lezing 'Het contract in de kunst als site van productie: van radicale geschiedenissen tot speculatieve mogelijkheden' (Engels)
Sara Martinetti (kunsthistorica en curator) lezing 'De verkoopsovereenkomst van de kunstenaar vanuit het perspectief van de diplomatie' (engels)

zondag 21 mei, 15 - 18u
Carey Young (kunstenaar): werkpresentatie

publiek programma juni

CAVEAT!! en Philippe Thomas:
donderdag 22 juni, 18-21u
vrijdag 23 Juni, 15-18u

Een reeks presentaties en debaten over het werk van Philippe Tomas met Agency, Patrick Bernier & Olive Martin, Antony Hudek, Judith Ickowicz, Sven Lütticken(tbc), Daniel McClean, Julia Wielgus (Jan Mot)

Het kabinet en workshops op vrijdag:

CAVEAT!! presenteert een kabinet met kunstwerken, documenten en boeken die tijdens de publieke momenten en de workshops worden geactiveerd. De workshops op vrijdag vinden plaats op 26 mei, 2 juni, 9 juni en 16 juni, telkens van 15 tot 18uur. De workshops focussen op auteurschaps-en contracts issues in verhouding tot meervoudig auteurschap en samenwerking; kunstenaars en curatoren; de distributie an kunst; de handtekening van de kunstenaar. Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen gelieve contact op te nemen met JUBILEE via annemie.knaepen@jubilee-art.org

JUBILEE's team voor CAVEAT!!
Flornce Cheval, Steyn Bergs (curatoren)
Sari Depreeuw (legal advisor)
en JUBILEE kunstenaars en Staff